Return to Previous Page

Pengauditan

$ 26.00


 • Author : CERT
 • ISBN-13 : 978-983-42785-3-3
 • Page : 568 pages


Category: .
 • Description

  Melalui buku ini penulis cuba membawa pendekatan mudah untuk memahami bidang pengauditan. Kefahaman kepada pengauditan dimulakan dengan pengenalan kepada sejarah pengauditan. Pembaca juga didedahkan kepada konsep-konsep penting dalam pengauditan. Walaupun buku ini memberi penekanan kepada audit penyata kewangan, tetapi ia secara tidak langsung juga memberi kefahaman dan menerangkan audit dalaman.

  Buku ini sesuai dijadikan bacaan dan rujukan kepada pelajar-pelajar, para pengurus dan eksekutif di organisasi awan atau swasta khususnya yang sedang mengikuti program pengajian sijil, diploma atau di peringkat ijazah, usahawan, peniaga kecil, pengurus-pengurus koperrasi, pentadbir-pentadbir dan juga orang ramai yang ingin mendalami ilmu pengauditan.

 • Additional information

  Additional Information

  Weight 1.2 kg
 • Content

  Book Chapters

  • Bab 1 Pengenalan Kepada Pengauditan
  • Bab 2 Audit Penyata Kewangan
  • Bab 3 Materialiti Dan Risiko
  • Bab 4 Bukti Audit, Prosedur Audit Dan Dokumentasi
  • Bab 5 Jenis-Jenis Ujian
  • Bab 6 Sistem Kawalan Dalaman
  • Bab 7 Persempelan Audit
  • Bab 8 Audit Kitaran Hasil
  • Bab 9 Audit Kitaran Pembelian
  • Bab 10 Audit Sistem Pembayaran Gaji
  • Bab 11 Audit Kitaran Inventori
  • Bab 12 Audit Aset Tetap
  • Bab 13 Audit Liabiliti Jangka Panjang
  • Bab 14 Audit Ekuiti
  • Bab 15 Audit Item-Item Dalam Penyata Pendapatan
  • Bab 16 Audit Tunai
  • Bab 17 Audit Dalam Pelaburan
  • Bab 18 Melengkapkan Kerja-Kerja Audit